K adopci: Flíček

tohoto staršího kocourka někdo vyhodil v okolí DPS, když zřejmě viděl, že se tam staráme o bezprizorní kočičky. Flíček byl zvyklý žít doma, podle jeho velmi přítulné a mazlivé povahy. Možná se stal nechtěným dědictvím, tak skončil na ulici. 

Flíčka napadl pes, kterého na něj poslal jeden výrostek ze sídliště. Flíček zůstane v našem depozitu. K ohledu na jeho věk, kdy si toho chudák už v životě hodně zlého prožil, mu chceme dopřát klidné stáří.  

Pokud by jste chtěli Flíčka virtuálně adoptovat a  podporovat, můžete zasílat příspěvky na transparentní  účet č. 2400158869 / 2010, variabilní symbol má Flíček  číslo 7.

KOCOURKA FLÍČKA SI ADOPTOVALA:

HANIČKA OUTRATOVÁ 

Mnohokrát děkujeme !!!!!!!!!