aplikace dvacka 2slide psi2 kocky2306151

Co dělat, když se vám ztratí kočka:


- volat, volat a volat (kočku) - co nejpozději večer, co nejdříve ráno, dokud je klid. Pokud se jedná o kočku, není pro ní přirozené přebíhat přes volná prostranství, takže bude pravděpodobně někde hodně blízko, kam mohla odejít podél zdi (pod auty, ve křoví) 

- nechat v blízkosti místa ztráty jídlo a vodu, i když je pravděpodobné, že stresovaná kočka na jídlo nepřijde 

- vylepit po okolí co nejvíce cedulek s popisem a nejlépe fotografií kočky a nezapomenout vypsat odměnu, vylepit na frekventovaná místa v místě ztráty zprávu o ztrátě, nejlépe s fotkou a odměnou (hospoda, samoobsluha, škola - děti jsou velmi všímavé, úřad, autobusová zastávka, nádraží, obchody se psím krmivem a veterina ap.) 

- pokud má kočka např. z okna přístup na střechu pokusit se obhlédnout s vyššího místa dalekohledem blízké střechy, není-li zapadlá v okapu či v nějaké škvíře a poslouchat, zda se odněkud neozývá mňoukání  

- podívat se na svět z pohledu kočky - to v praxi znamená zvážit, kam mohlo malé mrštné a šíleně zvědavé stvoření, podle toho, co vidí z výšky 15 cm od země, zalézt či zapadnout. Důležité je informovat se v okolí, zda v době ztráty kočky nebyla otevřená prostora (garáž, sklep, kotelna, sklad. popř. nezastřešený výkop apod.) kam by kočka mohla vlézt a po zavření už se nedostala ven. 

- zavolat na příslušný (městský, místní, obecní) úřad, zda v místě ztráty nepořádal odchyt zvířat 

- obvolat útulky, a to několikrát po sobě v rozmezí několika týdnů - jejich provozovatelé leckdy ztráty a nálezy koček leckdy nikam nezaznamenávají, někdy je lepší útulky přímo navštívit 

- kontaktovat pejskaře v okolí s dotazem, zda při venčení kočku neviděli nebo od někudy neslyšeli slabé mňoukání. A kontaktovat též krmičky toulavých koček v okolí, zda jim nepřibyl strávník, k němuž se původní kočky nechovají vstřícně

- poslat fotografii s popisem na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a e-mail Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi nebo adresu, zveřejníme ji ve ztrátách a nálezech, totéž na nawww.kocky-online.cz a www.kocka.zde.cz a nalezenci.cz

- navšívit myslivecké sdružení a veterináře v okolí a informovat o ztrátě, nejlépe s fotkou

- poprosit technické služby o pomoc, kdyby se zvíře našlo např. přejeté u silnice 

Úplný (skoro) seznam útulků najdete na nalezenci.cz , pavliskop.blogspot.com a zde:www.mze.cz/attachments/Adrutw4.htm

 

 

 

Kdy a jak dlouho hledat?
Večer je vhodný k zahájení hlavního hledání. Je vhodné se řídit ročním obdobím. V létě hledejte později než v zimě. Důležité heslo: kočky obecně a zejména kočky ztracené (tedy dezorientované a ve stresu) vždy vycházejí ze svých skrýší až po setmění a v době, kdy je již všude klid. Nejlepší doba k hledání v zimě je od osmi hodin večer, v létě od deseti hodin večer. Čím delší dobu (= čím vyšší počet hodin) budete večer svou kočku hledat, tím je větší pravděpodobnost, že ji najdete. Zejména první večer je vhodné hledat, dokud budete moci, nejlépe 3-4 hodiny. S každým večerem, kdy je vaše kočka ztracená, se snižuje pravděpodobnost jejího nalezení.

Jakým způsobem hledat?
Hledejte stejným způsobem, jako jste hledali v okamžiku ztracení kočky, to znamená, že s hledáním začněte v domě a před domem, kde ke ztrátě došlo, a pokračujte v kruzích do vzdálenějšího okolí. Hledejte tiše, ale zároveň svou kočku volejte jménem. V pravidelných intervalech se zastavujte a naslouchejte tichu. Pokud se někde ozve mňoukání, je to zpravidla signál, že je vaše kočka někde v pasti, z které se nemůže sama dostat. Pak jděte tímto směrem a střídavě tiše volejte a naslouchejte, jste pravděpodobně u cíle hledání. 

Nezapomeňte na technické podlaží, eventuelně sklep vašeho domu. To je místo, kde je nejvíce kočičích skrýší a kde je tedy velmi pravděpodobné, že se vaše kočka ukryla. Vůbec si nevšímejte toho, že jste technické podlaží či sklep jednou prohlédli a že si myslíte, že tam vaše kočka není. Tato místa je nutné prohlížet soustavně a opakovaně. 

První večer hledání je důležité si vzít s sebou misky s vodou a misky s jídlem a tyto misky rozmístit na vhodná místa. Vždy dejte misku s vodou a vedle ní misku s jídlem. Vhodná místa jsou tato: 

* v domě - sklep, technické podlaží, suterén vašeho domu, kde nikdo nechodí, půda nebo nejvyšší podlaží, kam nikdo nechodí
* před domem - k oknům do sklepa, k dírám do technického podlaží, na dvůr, do křoví, ke kůlně, za garáž, do skladu a do jiných prostor, kde je možnost skrýše
* v okolí domu – za popelnice, k plotu, za plot, na zeď, na střechu kůlny, na střechu garáže, pod lavičku apod. 

Misky je třeba dávat vždy tam, kde "nechodí lidé, ale mohly by tam chodit kočky". Není příliš vhodné dávat misky tam, kde by je mohli vyjíst psi na procházce. Misky by měly být malé a nenápadné, jídla by v nich mělo být pouze málo. Do každé misky dejte jen asi dvě lžíce konzervy, aby se jídlo zbytečně nekazilo. Vhodnější je konzerva než suché krmení, a to z těchto důvodů: venku suché krmení při dešti zmokne, ve sklepě konzerva více voní a přiláká vaší kočku k večeři. Miska s vodou je vhodná skleněná nebo z průhledné umělé hmoty. Zejména ve sklepě či v jiném uzavřeném prostoru je vhodné na misku s vodou udělat z vnější strany fixem rysku "ponoru" (tj. čáru, kam až voda sahá). Pokud při příští návštěvě bude v misce vody méně, než kam sahá ryska, znamená to, že z misky někdo pil – pravděpodobně vaše kočka. 

Jak často hledat?
Hledat je vhodné pravidelně každý večer (alespoň do půlnoci, lépe déle). Každé ráno před rozedněním je vhodné ještě krátce projít okolí vašeho domu. Při každém dalším hledání je nutné obejít všechny rozmístěné misky a zkontrolovat jejich stav. Pokud jídlo neubylo, je vhodné staré jídlo vyměnit za nové. Pokud jídlo zmizelo, je to pro vás signál zvýšeného hledání v tomto místě. Nejlepší je naplnit misku znovu jídlem a poodejít, ale pouze na správnou vzdálenost – aby si případná kočka myslela, "že je čistý vzduch" a abyste na misku s jídlem dobře viděli. Je vhodné se na tuto strážní službu vybavit baterkou a v případě návštěvy misky kočkou si na kočku posvítit. Sice ji pravděpodobně světlem na chvíli zaženete, ale to nevadí, protože zjistíte, zda se jedná o vaši ztracenou kočku či o kočku volně žijící.

Jak postupovat, pokud svou kočku spatříte?
Pokud spatříte u misky s jídlem svou kočku, máte téměř (ale pozor ne zcela!!!) vyhráno. Když vaše kočka začne jíst, nechte ji chvilku jíst a pomalu se přibližujte. Pokud vás uvidí, mluvte na ni konejšivým hlasem a volejte ji jménem, ale zastavte se. Pokud se vaše kočka pustí zase do jídla, opět se přibližujte, ale pomalu. Stále ji volejte a kousek od ní si sedněte na "bobek", abyste se jí nezdáli moc velcí. Natáhněte k ní ruku a snažte se jí pohladit. Nedělejte prudké pohyby. Pokud ji uchopíte, nesmíte ji už pustit, ani kdybyste měli být poškrábaní. Nezapomínejte, že vaše kočka je k smrti vyděšená a může se stát, že vás nepoznává. V případě, že se vaše kočka nenechá uchopit a v posledním okamžiku vám uteče, nevadí. Sledujte, kam se běží schovat. Pokud zmizí někde do sklepení, nebo někam, kam se za ní nemůžete protáhnout, nevadí. Vezměte misku s jídlem a dejte ji k místu, kde jste ji viděli naposledy.

Jak postupovat, pokud svou kočku nemůžete chytit?
Pokud jste svou kočku bezpečně poznali a víte, kam zalezla, ale nemůžete za ní, nastává pro vás doba "odchytu".

Je vhodné postupovat takto: 

Okamžitě (!!!) zatelefonujte do útulku, ze kterého kočku máte, nebo pokud máte kočku odjinud, zatelefonujte do útulku a zeptejte se na možnost odchycení ztracené kočky, která je sice nalezená, ale nicméně stejně vámi nechytitelná.

Nejbližší možný termín, kdy je možné z útulku přivézt odchytovou klec, akceptujte. Nejlepší termín odchytu je první večer po spatření kočky na určitém stanovišti a její zalezení do skrýše.

Buďte nápomocní při odchytu, pokud jste se dohodli na samostatném odchytu, pozorně vyslechněte pokyny k odchytu a přesně je dodržujte.
Jedná se zejména o tato pravidla:

* odchytovou klec nikdy neponechte bez dozoru, v případě odcizení byste tuto klec hradili
* odchytovou klec naličte na vhodné místo, to je tam, kde je nějaké křoví, kde nechodí moc lidí, kde není příliš volné prostranství
* odchytovou klec naličte v noci, nejvhodnější doba je po desáté až jedenácté v noci
* jako návnadu použijte uzenou makrelu nebo vařené filé (jsou silně cítit)
* odchytovou klec naličte pečlivě, proveďte jeden zkušební pokus
* své strážní stanoviště volte spíše dále od místa nalíčení klece, nebojte se, že neuslyšíte "sklapnout" klec
* strážní službu držte v naprosté tichosti a pokud možno nehybně, můžete strážit i sedíc v pootevřeném autě (nejvhodnější varianta, pokud je to technicky možné, protože pro kočku již nejste "osoba" ale "auto")
* pokud se kočka chytí, nikdy odchytovou klec neotvírejte na volném prostranství, vždy ji přikryjte dekou či hadrem a odneste do uzavřené místnosti a tam teprve kočku vysvoboďte
* obrňte se trpělivostí, protože odchyt může trvat i několik hodin či nocí
* pokud víte, že kočka na stanoviště chodí, ale nechce vlézt do klece, nepřestávejte chytat, kočka do klece nakonec určitě vleze.

Pokud jste kočku odchytili, zvítězili jste! Zachránili jste své kočce pravděpodobně život a sobě jste dokázali, že nejste bezcitní a záleží vám na svěřeném zvířeti. Vaší rodině a lidem pomáhajících vám při hledání jste dokázali totéž. Lidem z útulku jste dali impulz k další práci při záchraně dalších koček.

Facebook

 

Aktuality

2021/02/18
Dne 18-2-2021 proběhla aktualizace zvířátek, která čekají na...
2015/02/13
Tým záchranných paciček Ahoj, dovoluji si Vás seznámit s...

www.BonnyDesign.cz

Tyto webové stránky vytvořila a edituje

Monika Vrkoslavová, webdesignerka a fotografka


Facebook
| Webové stránky www.bonnydesign.cz